Πρώτη Συνάντηση στο Millbrook

Η πρώτη συνάντηση για το έργο διοργανώθηκε από τον φορέα συντονισμού του έργου, Point Europa, και πραγματοποιήθηκε στο Millbrook της Κορνουάλης (ΗΒ) στις 14 Νοεμβρίου 2017.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μία ιδανική ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία μεταξύ των εταίρων. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση για τους στόχους του έργου και τους τρόπους επίτευξής τους καθώς και για τα αποτελέσματα και τους δείκτες όλων των παραδοτέων. Παράλληλα, συζητήθηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που θα αναλάβει κάθε εταίρος καθώς επίσης, διοικητικά και οικονομικά θέματα.