2η Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων στη Βιέννη

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου INSERT πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη (Αυστρία) στις 15 Μαΐου 2018. Σε αυτή τη συνάντηση, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τα επόμενα βήματα του έργου. Τα κύρια θέματα της συζήτησης ήταν το πρόγραμμα μαθημάτων με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και η σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν διεξοδικά ζητήματα αξιολόγησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.