3η συνάντηση των εταίρων στο Pau

Η 3η διακρατική συνάντηση για το έργο INSERT πραγματοποιήθηκε στο Pau (Γαλλία) στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2019. Τα κύρια θέματα συζήτησης που έθιξαν οι εταίροι αφορούσαν την αξιολόγηση, τη διάδοση, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητα του έργου. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις επόμενες ενημερωτικές εκδηλώσεις που πρόκειται να διοργανωθούν σε κάθε χώρα-εταίρο κατά το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2019.