ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα